Наверх ↑

СТАТУТ  
Садівничого товариства  "Барвінок"

м. Миколаїв - 2007р.
[скачать]

   Даний статут є основним документом, який визначає економічні, організаційні та правові умови діяльності садівничого товариства. Його положення відповідають вимогам Закону України "Про об'єднання громадян". Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, кодексу законів про працю України та іншим нормативним актам України.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Садово-виноградарське товариство "Барвінок" (далі іменується «товариство») є громадською організацією, добровільно об'єднаних громадян, які мають земельні ділянки, розташовані на території с.Гур'ївка, Новоодеського району, загальною площею 75,0 га, виділені у постійне користування садівничому товариству Рішенням 9 сесії Новоодеської районної Ради народних депутатів від 26 травня 1992 року з метою задоволення загальних інтересів у впрошуванні фруктів, ягід та овочів, робіт по покрашенню добробуту та інших робіт, а також обробці землі та агротехнічному обслуговуванні.

   Юридична адреса товариства:

1.2. Головним завданням садового товариства є організація колективного садівництва для вирощування його членами фруктів, ягід, овочів та іншої сільськогосподарської продукції, а також створення умов для відпочинку, зміцнення здоров'я, залучення до праці молоді. В своїй діяльності садівництво не має на меті отримання прибутку.

1.3. Діяльність садівничого товариства базується на принципах добровільності, індивідуального та колективного членства, сполученні особистих, колективних і державних інтересів, матеріальної зацікавленості та соціальної справедливості, безпосередньої участі членів товариства в управлінні його справами на основі демократії та законності.

   Всі роботи проводяться особистою працею членів садівничого товариства або членів їх сімей, за винятком робіт, виконання яких вимагає залучення спеціалістів. Благоустрій садових ділянок і території колективного саду проводиться за рахунок коштів товариства.

1.4. Втручання у господарську діяльність товариства з боку державних кооперативних органів (спілок, об'єднань) не допускається.

   Дане положення не торкається передбачених законодавством України прав державних органів по здійсненню контролю за діяльністю товариства.

1.5. Товариство є юридичного особою, що користується правами і виконує обов'язки, пов'язані з його діяльністю, має самостійний баланс, Статут, печатку і штамп зі своїм найменуванням, розрахунковий рахунок в установах банку. За рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) товариство може не відкривати розрахункових і поточних рахунків у банках, а всі необхідні розрахунки проводити готівкою через касу товариства у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.6. Товариство може входити в обласне об'єднання та Всеукраїнську спілку садоводів та городників з обов'язковою сплатою членських внесків, розмір яких установлюється відповідними конференціями садоводів. Відношення між товариством і спілкою садових товариств регулюється Статутом спілки чи  положенням укладеного Договору.

1.7. Для виконання статутних цілей товариство має право засновувати підприємства і бути членами інших кооперативів.

1.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями майном, що йому належить, на яке по законодавству може накладено стягнення судом.

1.9. Правоздатність садового товариства виникає з моменту реєстрації його Статуту.

1.10. Статут приймається загальними зборами (зборами уповноважених) громадян і підлягає реєстрації у встановленому законом порядку відповідною радою, на території якої знаходиться товариство.

 

2. ЗЕМЛЯ, ЇЇ ОСВОЄННЯ, ЗАБУДОВА

2.1. Садівниче товариство є суб'єктом колективної власності на землю. Земельні ділянки у садівничому товаристві  складаються із  земель загального  користування, що знаходяться у колективній власності товариства і земель, що знаходяться у приватній власності чи в користуванні членів товариства. Ст. 78

   Землі у колективну і приватну власність передаються безкоштовно.

2.2. Розпорядження землями, що знаходяться у колективній власності, громадян здійснюється за рішенням загальних зборів колективу співвласників.

   Земельні ділянки колективного, загального користування (вулиці, проїзди, шляхи, майданчики для автотранспорту, зайняті насосними станціями тощо) розподілу між співвласниками не підлягають. На землі передані у колективну власність видається державний акт на право власності згідно законодавству.

2.3. На ділянки, які передаються у власність кожному члену садівничого товариства місцевими радами видається державний акт на право приватної власності на земельну ділянку. Розмір них ділянок не повинен перевищувати 0,12 га на одного члена товариства.

2.4. Передача у власність земельної ділянки при організації садівництва чи ділянки, яка раніше була надана громадянину, проводиться місцевою радою за місцем розташування товариства  на основі заяви громадянина. Земельні  ділянки розподілені громадянам у садівничому  товаристві і по будь-якій  причині не передані їм у приватну власність знаходяться за тимчасовому користуванні цих громадян.

2.5. Право власності на виділену земельну ділянку виникає з моменту встановлення землевпорядними організаціями межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання документів, що підтверджують право власності місцевою радою.

2.6. Право власності чи право постійного користування підтверджується Державним актом, який видається і реєструється місцевою радою.

2.7. Надана громадянину у приватну власність земельна ділянка може бути об'єктом купівлІ-продажу, дарування, обміну, успадкування, а також застави у відповідності з діючим законодавством.

2.8. Відчуження землі власником (купівля-продаж, дарування, обмін, успадкування тощо) проводиться в установленому законом порядку.

2.9. При переході права власності на будови та споруди разом з цими об'єктами переходить і право власності чи право користування земельною ділянкою без зміни її цільового призначення. Громадянин, який за договором зі власником або як спадкоємець придбав у власність ці будови приймається в члени товариства за його заявою.

2.10. Освоєння земель садівничого товариства і забудова здійснюється згідно з проектом організації території колективного саду, затвердженого місцевою радою, на землях якої розташоване садівниче товариство. Розподіл земельних ділянок членами товариства здійснюється правлінням лотерейним засобом.

   Якщо з якоїсь причини частина ділянок залишилась не розподілена, то ці ділянки згідно Державного акту на право постійного користування землею товариства, залишаються у тимчасовому користуванні товариства і до розподілу можуть здаватись в оренду, надаються для тимчасового користування членам товариства та штатним працівникам, які не є членами товариства без зміни цільового призначення.

2.11. Припинення права власності та права тимчасового користування земельною ділянкою здійснюється відповідно до ст.140,141 Земельного Кодексу України.

2.12. Член товариства може споруджувати на своїй ділянці:

- опалюване приміщення (садовий будинок) площею до 50 кв. м без урахування площі веранди (тераси);

- окремо чи зблокований з садовим будинком чи господарською будовою гараж площею до 24 кв.м. чи замінюючий його майданчик для стоянки з навісом чи без нього;

- окремі чи зблоковані господарські будови для утримання домашньої птиці чи тварин, збереження інвентарю та інших потреб площею до 24 кв.м (без вольєри);

- окремі підвал чи льох, розмішені під садовим будинком, гаражем чи господарськими будовами;

- теплиці та інші споруди утепленого ґрунту;

- криниці, свердловини та ємкості для води (в т.ч. підземні);

- відкриті водоймища (плавальні басейни) площею не більше 60 кв.м;

- дитячі спортивні майданчики, обладнані відповідним інвентарем, кожний площею не більше 12 кв.м;

- елементи організації рельєфу: підпірні стіни, відкоси насипів та виїмок, драбини.

   Будівництво вищеперелічених будов та споруд повинно вестись за проектами, що не суперечать вимогам діючих санітарних та будівельних норм і правил, а також вимогам даного Статуту, по узгодженню з правлінням.

2.13. Садовий будинок розташовується не ближче 3-х метрів відносно червоної лінії. Орієнтація садових будинків по сторонах світу не обмежується.

У протипожежному і санітарному відношеннях мінімальна відстань між спорудами садової ділянки повинна бути:

- від приміщення для утримання тварин та птиці до садового будиночка 7 метрів;

- від вбиральні до садового будиночка 12 метрів;

- від межі сусідньої садової ділянки до садового будиночка 3 метри;

- до інших будов 1 метр від межі сусідньої ділянки;

- проводити посадку високорослих дерев (яблунь, груш) на віддалі не менше З метрів, середньорослих (вишень, слив) не менше 2 метрів і кущів не менше 1 метра від межі садової ділянки.

   Літні садові будиночки не призначені для постійного проживання і не включаються у житловий фонд.

 

3. ЧЛЕНСТВО У САДІВНИЧОМУ ТОВАРИСТВІ

3.1.  Членом товариства може бути кожний громадянин що досягнув 18 літнього віку, що виявив бажання приймати участь у здійсненні мети та завдань товариства.

3.2. Прийом громадян у члени товариства проводиться за письмовою  заявою вступаючого правлінням товариства та документу підтверджуючого право його власності на садовий будинок або земельну ділянку.

   Рішення про прийом у члени товариства приймається правлінням І набуває сили після затвердження його загальними зборами (зборами уповноважених) членів товариства.

   Правління садівничого товариства видає протягом місяця від дня прийому у членство кожному садоводу членську книжку, в яку вносяться дані про площу виділеної ділянки, розмір внесків та інші відомості.

   У випадку смерті члена садівничого товариства або вибуття його з членів садівничого  товариства за станом здоров'я чи з інших причин, що заважають виконанню вимог статуту, зберігається перевага на вступ у товариство одному із спадкоємців або членів сімї .

   При переоформленні садівничих ділянок на родичів, вступні внески з них не беруться

   При переході права власності до нового володаря погашається вся (заборгованість першим володарем перед садівничим товариством).

3.3.  Суперечки спадкоємців померлого члена товариства про визнання права на вступ до членів товариства вирішується судом.

3.4.  За членом садівничого товариства зберігається право користування виділеною йому садовою ділянкою у випадку його тимчасової відсутності у зв'язку з направленням на роботу за кордон та в інших випадках, коли в установленому порядку накладається  бронь  або зберігається за відсутнім житло.

  У таких випадках власник- член товариства може оформити договір на оренду даної ділянки і копію представити до правління. При цьому новий власник несе повну відповідальність по зобов'язанням передбаченим статутом товариства, не звільняючи від обов'язків справжнього власника, передбачених Статутом і Договором про сумісну діяльність.

3.5. Член товариства має право:

а) приймати участь в обговоренні питань, що розглядаються на загальних зборах (зборах уповноважених) членів товариства, вносити пропозиції по покращенню роботи товариства та інших питань;

б) обирати та бути обраним у правління та ревізійну комісію;

в) добровільно за письмовою заявою вийти із членів товариства;

г) звертатись до правління за захистом своїх прав і оскаржити у випадку незгоди з рішенням правління перед загальними зборами;

д) на свій погляд розпоряджатись власністю на будови, землю (у випадку приватизації), вирощеною продукцією, отриманим прибутком від її реалізації;

є) здійснювати будівництво літнього садового будинку та інших будов із дотриманням норм і правил, вказаних у пункті 2.1 даного статуту;

ж) утримувати на ділянці у вольєрах та клітках птахів, кролів, нутрій та бджіл при обов'язковому дотриманні санітарних та ветеринарних правил без шкоди нормальному відпочинку сусідів, за рішенням правління можна утримувати і інших тварин;

з) відстоювати в суді свої права;

і) отримувати від посадових осіб товариства інформацію з любого питання, що стосується діяльності товариства;

к) здійснювати інші права, що виходять зі Статуту товариства.

3.6. Член товариства зобов'язаний:

а) виконувати вимоги законодавства про колективне садівництво. Статут товариства, правила внутрішнього розпорядку, рішення правління та зборів товариства;

б) провести протягом двох років необхідні посадки на виділеній ділянці фруктових та ягідних культур.

   У випадку, коли освоєння ділянки зв'язано з певними матеріальними затратами (великим обсягом планувальних робіт, пересування схилів, побудовою стін для підпори, рекультивацією земель тощо) термін освоєння може бути продовжений;

в) ефективно використовувати землю, підвищувати й родючість, своєчасно вносити плату за землю, не порушувати прав власників інших земельних ділянок;.

г) дотримуватись правил добросусідства, дозволяти прохід садівникам до інших об'єктів загального користування, не створювати перепон для проведення до сусідньої ділянки необхідних комунікацій, не допускати здійснення дій, порушуючих нормальні умови для відпочинку інших садоводів;

д) приймати участь особистою працею, чи працею членів своєї родини в роботах, які виковуються колективно, у чергуванні по охороні ділянок;

є) виконувати агротехнічні заходи по обробітку землі, закладці саду та по догляду за насадженнями, своєчасно проводити боротьбу зі шкідниками та хворобами рослин;

ж)  дотримуватись санітарних та протипожежних заходів, утримувати в порядку садову ділянку та будови, не допускати забруднення та псування лісосмуг, доріг, водоймищ;

з) своєчасно сплачувати вступні та членські цільові внески у розмірах та в строки, установлені зборами членів товариства;

і) бережливо відноситись до громадського майна;

к) забезпечити максимальний захист своєї ділянки та садового будинку від проникнення сторонніх осіб;

л) виковувати інші обов'язки, передбачені статутом товариства.

3.7. Заходи впливу, які можуть застосовуватись до членів садівничого товариства за невиконання статутних вимог:

а) письмове попередження про його порушення;

б) відключення водо- та енергопостачання;

в) згідно договору чи за рішенням загальних зборів може стягуватись пеня за несвоєчасну оплату внесків, розмір якої затверджується на загальник зборах (зборах уповноважених);

г) міри адміністративного впливу органами місцевої влади (в т.ч. штафи) за клопотанням правління;

д) відшкодування шкоди, нанесеної  членом товариства чи членами його     родини в установленому порядку;

є) стягнення заборгованості через суд за заявою правління; ж) виключення відповідно до ст.ЗО.

3.8. Виключення із членів товариства може здійснюватись у випадку:

а) добровільного відмовлення від земельної ділянки;

б) не освоєння (не проведено посадку саду) на земельній ділянці протягом 2-х років і не використання його протягом 1 року для вирощення сільськогосподарських культур;.

в) несплати установлених зборами членських внесків протягом одного року і більше;

г) систематичне невнесення земельного податку у терміни, встановлені законодавством України;

д) самовільної передачі земельної ділянки іншим особам чи використання його не за призначенням, самовільного захвату землі;

є) нераціонального використання земельної ділянки, використання її способами, що приводять до зниження родючості ґрунту, погіршення екологічної обстановки, систематичного невиконання агротехнічних заходів;

ж) систематичного   порушення   правил   внутрішнього  розпорядку,   невиконання рішень правління та зборів, якщо за вказані порушення до нього застосовувались міри впливу;

з) виявлення обставин, виключаючих можливість бути членом товариства.

3.9.  Рішення про виключення із числа членів садівничого товариства виноситься правлінням і затверджується загальними зборами (зборами   уповноважених) членів товариства, доводиться до громадянина у письмовому  вигляді  поштовим  замовленим повідомленням.

3.10.  Особа, виключена (добровільно вибувша) із членів товариства у 3-х місячний термін після отримання письмового повідомлення про виключення зобов'язана:

- або добровільно провести відчуження своєї ділянки (передати,  подарувати, обміняти) іншій особі в установленому законом порядку;

- або, залишаючись на території товариства тепер уже вільним власником оформити свої відношення з товариством укладанням договору на  користування  колективною власністю (охороною території, дорогами, проїздами, телефоном тощо) та послугами (вода, електроенергія) товариства за їх  реальною  вартістю,  але в сумі  не  нижче  платежів, установлених товариством на поточний рік.

3.11.  Рішення правління про виключення передається правлінням до місцевої ради і з цього моменту правління не несе відповідальності за збереження будов та споруд на ділянці виключеного.

   У випадку невиконання власником вищезазначених вимог в установлений термін місцева рада за клопотанням правління передає матеріали до суду для вирішення питання про позбавлення власника права на землю і відселення з території товариства.

3.12. Цивільно-правові спори між садовим товариством і його членами, суперечки спадкоємців по захисту порушеного чи спірного переважного права на вступ у товариство, суперечки розведеного подружжя про право користування земельною ділянкою, а також суперечки майнового характеру вирішуються судом.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

4.1. Управління товариством здійснюється на основі  самоуправління, широкої гласності,  активної участі його членів у вирішенні  всіх  питань діяльності

4.2. Вищим органом управління товариства є загальні збори, які для керівництва  справами у період між зборами обирають правління товариства.

4.3. Кожний член товариства має один голос. Громадяни, які працюють у товаристві за угодою, приймають участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу.

4.4. Загальні збори:

а) приймають Статут товариства, вносять у нього зміни та доповнення;

б) вибирають на 2-3 роки голову правління садового товариства, правління та у комісію;

в) приймають і змінюють правила внутрішнього розпорядку товариства.

г) затверджують прибутково-витратний кошторис, плани роботи та звіти про їх використання;

д) установлюють розміри вступного, членського та цільового внеску, порядок їх виплати;

є) затверджують рішення про прийом в члени товариства, виключення із нього;

ж) заслуховують звіти правління та ревізійної комісії про їхню діяльність, затверджують річний звіт та акт ревізії;

з) визначають трудову участь членів товариства в колективних роботах;

і) приймають та змінюють положення про оплату праці, про заохочення та інші внутрішні акти товариства;

к) установлюють розмір нанесеної шкоди, збитків, пені;

л) розглядають скарги на рішення голови правління та ревізійної комісії;

м) достроково відкликають голову, членів правління та ревізійної комісії;

н) вирішують питання про вступ в члени обласної, міської (районної) ради садових товариств та виходу із них;

о) вирішують питання про припинення діяльності товариства та інше.

4.5. Рішення на загальних зборах (зборах уповноважених) членів товариства приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. Збори мають право вирішувати питання, якщо на них присутні не менш 50% всіх членів товариства.

4.6. Загальні збори (збори уповноважених) членів товариства скликаються правлінням не рідше 1-го разу на рік; а позачергові збори за вимогою не менш 25% членів товариства чи ревізійної комісії або місцевої Ради народних депутатів, на території якої знаходиться товариство.

4.7. У випадку ускладнення зі скликанням загальних зборів можуть проводитись збори уповноважених. Норми представництва та порядок обрання уповноважених членів установлюється правлінням товариства.

   Збори уповноважених мають право вирішувати питання, якщо на них присутні не менш 50% всіх делегатів.

4.8. Протокол зборів членів садового товариства оформляється за 3 доби, підписується головою та секретарем зборів, завіряється печаткою і зберігається у справах товариства постійно.

   Протокол засідання правління оформляється за  І  добу, підписується головою правління або його заступником, завіряється печаткою і зберігається у справах.

4.9. Рішення зборів членів товариства та правління, що суперечать Статуту та діючому законодавству, підлягають скасуванню рішенням місцевої рада на території якої знаходиться садове товариство.

4.10. Особи, що мають судимість за крадіжку, хабарі та інші злочини не мають права обиратись головою чи членом правління, головою ревізійної комісії, а також займати інші керівні посади та посади, зв'язані з матеріальною відповідальності.

4.11. Вибори правління, а також ревізійної комісії  товариства проводяться відкритим або таємним голосуванням на розсуд зборів. Обраними вважаються кандидати, за  яких проголосувало більше половини голосів. При отриманні кандидатом менше половини голосів  проводиться  наступний тур  виборів з виключенням кандидатів, отримавших меншу кількість голосів.

   Обраними у правління та ревізійну комісію можуть бути члени садівничого товариства та члени їх родин.

4.12. Перевибори правління можуть бути проведеш достроково за вимогою не менше 1/4 членів товариства ревізійної комісії.

4.13. Правління товариства є виконавчим органом товариства, підзвітним у своїй роботі зборам членів товариства.

4.14. Правління садового товариства:

а) обирає зі свого складу заступника голови,, при необхідності правління створює громадські комісії, які працюють під його керівництвом;

б) здійснює суворий контроль за використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, не допускаючи безгосподарності та марнотратства;

в) вирішує питання по будівництву, водопостачанню, електрифікації,   доріг, огородження,  стоянки  особистого  автотранспорту,  інших  будов  та  споруд  загального користування та своєчасному ремонту;

г) організує роботи по проведенню агротехнічних заходів, боротьбі з шкідниками та хворобами плодово-ягідних насаджень, придбання саджанців, органічних та мінеральних добрив, ядохімікатів, проводить інші заходи, пов'язані з паданням послуг членам товариства;

д) організує охорону майна товариства та його території, своєчасно повідомляє правоохоронні органи у випадку крадіжки, хуліганства та інших порушень;

є) забезпечує санітарні та протипожежні заходи на території колективного саду, а також виковує законодавство про охорону природи, земель, лісів та водоймищ;

ж) розглядає скарги та заяви членів садового товариства протягом 30 днів;

з)  вносить пропозицію місцевій раді, на території якої знаходиться товариство, про вилучення приватизованих земельних ділянок членів товариства, які допустили порушення Статуту;

і) здійснює контроль:

-  за виконанням членами товариства Статуту, правил внутрішнього розпорядку, рішень зборів, правління та місцевої ради з питань колективного садівництва;

- за своєчасним внесенням членами товариства внесків, плати, передбаченої чинним законодавством України, кошторисом і Статутом;

-  за дотриманням правил та норм забудови, схеми насадження плодово-ягідних культур, термінів освоєння земельної ділянки.

4.15. Голова товариства

Голова товариства обирається із членів товариства загальними зборами (зборами уповноважених) терміном за 3 роки і тільки їм підзвітний, є головною посадовою особою і керівником виконавчого органу - правління товариства.

Голова:

а)  зберігає та користується печаткою і має право на період відсутності передавати печатку своєму заступнику чи бухгалтеру (скарбнику):

б) представляє  товариство  у  стосунках  з  державними   органами,  установами, організаціями, фізичними та юридичними особами, укладає договори, контракти, угоди в межах   прибутково-витратного кошторису і за   рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) та правління відкриває рахунки у банках, страхових компаніях та інших кредитних установах, є розпорядником кредитів;

в) несе персональну  відповідальність як керівник у відповідності  до діючого законодавства;

г) приймає на роботу і звільняє штатних працівників товариства, очолнетрудовий колектив товариства;

д) організує роботу по обліку діяльності товариства, по/веденню бухгалтерської та статистичної звітності в установленому порядку;

є) без перешкод подає необхідні документи ревізійній комісії, фінансовим та іншим органам, на яких покладено законодавством функції контролю за станом і достовірністю обліку за розмірами прибутків, що підлягають оподаткуванню;

ж) забезпечує виконання санітарних норм, протипожежних заходів, вимог законодавства по охороні оточуючого середовища.

4.16.  Бухгалтер (скарбник) товариства приймається на роботу головою правління з обов'язковим укладенням договору про матеріальну відповідальність. Функції бухгалтера (скарбника) визначаються Правилами внутрішнього розпорядку товариства.

   Бухгалтер (скарбник) приймає внески від членів товариства, веде облік майна, грошових коштів товариства, приймає участь у складанні прибутково-витратного кошторису.

4.17. Ревізійна комісія є органом контролюючим, ревізуючим фінансово - господарську діяльність правління та посадових осіб товариства, обирається відкритим чи таємним голосуванням на розсуд зборів строком на 2-3 роки, у кількості не менше 3-х осіб.

   Перевибори ревізійної комісії можуть бути проведеними достроково за вимогою 1/4 членів товариства. Ревізійна комісія зі свого складу обирає голову комісії. Ревізійна комісія садівничого товариства:

- звітує про свою діяльність перед зборами членів товариства;

- не менше 1 разу на рік здійснює ревізію фінансово-господарської діяльності правління товариства, доповідає зборам членів товариства про результати перевірки;

- робить висновок по річному звіту правління, здійснює контроль за дотриманням Статуту товариства;

- перевіряє законність господарсько-фінансових операцій, які проводить правління правильність обліку та  звітності,  наявність  грошей  та документів  у  підзвітної особи, грошових коштів у касі, своєчасність і повноту оприбуткування грошей, документів та бланків суворої звітності, ведення касової книги.

 

5. КОШТИ ТА ВЛАСНІСТЬ САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА

 5.1.Фінансові ресурси формуються за рахунок індивідуальних внесків членів товариства, фінансової допомоги підприємств та інших коштів.

5.2. За рішенням загальних зборів товариство може частину вільних грошових коштів розміщувати на депозитні рахунки в установах банку, купувати акції, сертифікати банків та інші цінні папери.

   Прибуток з таких операцій поступає у розпорядження товариства. Товариство самостійно вирішує питання, пов'язані з фінансуванням своєї діяльності, визначає види та розміри, порядок формування, використання фондів та ресурсів, покриває свої виграти за рахунок внесків членів товариства.

5.3. Індивідуальні внески членів товариства складаються із вступних, членських І цільових внесків.

   Вступні внески беруться з членів товариства в період формування товариства, а також при вступі нових членів товариства. Вони витрачаються при вирішенні організаційних та інших питань товариства.

   Початковий, внесок вступних внесків може змінюватись з урахуванням інфляції за рішенням зборів.

   Членські внески сплачуються членами товариства щорічно у розмірі та строки встановлені зборами і витрачаються у відповідності з прибутково-видатковим кошторисом на адміністративно-господарські потреби.

   Фінансування робіт з будівництва об'єктів загального користування (доріг, водопостачання, електрифікації та інше) здійснюється за рахунок цільових (пайових) внесків у розмірі, передбаченому кошторисом. Пільги окремої категорії членів товариства (пенсіонери, інваліди, афганці, чорнобильці) по звільненню від часткової чи поверненню внесків, а також за користування електроенергією, водою не передбачені.

    У випадку невиплати внесків, з членів товариства стягується борг в судовому порядку за клопотанням правління. Членські внески вносяться кожним членом товариства незалежно від того користується він послугами товариства (вода, електроенергія) чи ні.

5.4. Об’єктами власності садівничого товариства є належні йому засоби виробництва – майстерні, електро- і насосні станції, автоматики, сховища, переробні пункти, трактори, об’єкти культурно-побутового обслуговування тощо. Майно товариства належить на праві загальної (колективної) власності, без визначення долі членів товариства. Володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться в загальній власності здійснюється за узгодженням всіх власників, а при відсутності його установлюється судом. Учасник загальної сумісної власності не має права розпоряджатись своєю долею у загальному майні без згоди всіх членів товариство.

5.5. Майно садівничого товариства може передаватись державним, кооперативним та іншим підприємствам, організаціям і громадянам тільки за згодою загальних зборів (зборів уповноважених) членів товариства або за рішенням суду чи арбітражу.

5.6. Садівниче товариство має право самостійно вибирати банк і відкривати в ньому рахунок для грошових операцій. Готівку, отриману в банку, товариство повинне втрачати по цільовому призначенню.

   Прийом готівки касою товариства проводиться по прибутковим касовим ордерам з видачею квитанції платнику. Всі надходження та видача готівки облікується в касовій книзі, яка пронумерована, прошнурована, скріплена  печаткою  і завірена підписом голови  товариства. Витрата коштів проводиться по документах, підписаних головою правління і бухгалтером.

5.7. Витрати на виплату заробітної плати найманим працівникам на господарські потреби можуть проводитись безпосередньо із грошей, які надійшли до каси як членські внески, з обов’язковим утриманням прибуткового податку та страхових внесків.

 

6. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

6.1. На робітників, які працюють у садівничому товаристві на умовах трудового договору, поширюється чинне законодавство України про працю.

6.2. Товариство може залучати за трудовою угодою громадян, які не є членами товариства з оплатою їхньої праці за погодженням сторін.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ САДОВОГО ТОВАРИСТВА

 7.1. Садівниче товариство ліквідується:

а) за рішенням місцевої ради, на території якої знаходиться товариство, у випадку визнання його таким, що ухиляється від: мети, передбаченої статутом товариства;

б) за рішенням зборів членів товариства.

7.2. Реорганізація товариства (злиття, приєднання, розподіл) здійснюється за рішенням зборів членів товариства.

7.3. Майно, що залишилось після ліквідації товариства, використовується у порядку, встановленому цивільним законодавством, активи  повинної бути передані іншій неприбутковій організації відповідного типу або зараховані до доходу бюджету.